ZOETERMEER - Kleine en middelgrote bedrijven die mensen moeten ontslaan, hebben maar beperkte mogelijkheden om overtollige werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

Als er gedwongen ontslagen vallen, verkeren zij vaak in zwaar weer en hebben zij weinig tijd en weinig geld om mensen van werk naar werk te begeleiden en zo te voorkomen dat zij lang zonder baan komen te zitten.

Dat blijkt uit onderzoek dat bureau EIM heeft verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Ruim een kwart van de mkb-bedrijven die mensen moeten laten afvloeien, biedt wel ondersteuning.

Dat gebeurt dan vaak door mensen onder werktijd te laten solliciteren, hun scholing aan te bieden of hen te detacheren. Het EIM wijst erop dat werknemers de hulp niet altijd inroepen omdat zij zelf al iets hebben gevonden.