DEN HAAG / Een ruime meerderheid van de CNV-leden bij postbedrijf TNT steunt het principeakkoord dat de vakbonden met TNT hebben bereikt over beperking van het aantal gedwongen ontslagen.

Van de leden van CNV Publieke Zaak stemde 70 procent in met het akkoord, zo heeft de bond maandag bekend gemaakt.

Vorige week stemden de leden van FNV-bond Abvakabo al in met het akkoord, zij het met een kleine meerderheid van 57 procent van de stemmen.

Bij TNT verdwijnen door een reorganisatie onder postbodes- en sorteerders elfduizend banen. In het akkoord dat op 16 december werd bereikt na diverse stakingen, is afgesproken dat daarbij hoogstens 2800 gedwongen ontslagen vallen. Aanvankelijk was sprake van 4500 gedwongen ontslagen.