AMSTERDAM - De plannen voor een economische regering van de eurozone van Angela Merkel nemen steeds concretere vormen aan. Volgens Der Spiegel zal de Duitse bondskanselier de andere leden van de eurozone een concurrentiepact voorleggen.

Het Duitse weekblad heeft de hand weten te leggen op een conceptovereenkomst waarin staat dat de eurolanden zich sterk moeten maken om het concurrentievermogen te versterken, "ambitieuzer en bindender" dan tot nu toe het geval is.

Om het marktvertrouwen in de euro terug te winnen is volgens Merkel een "nauwere integratie van financieel, economisch en sociaal beleid noodzakelijk". Zo zouden de loonkosten tussen de lidstaten niet te veel moeten verschillen en de rentestanden stabiel moeten zijn.

Pensioenleeftijd

De eerste maatregelen zouden al binnen een jaar genomen moeten worden. Aanpassing van de pensioenleeftijd aan de demografische ontwikkeling in een land, is er een van. Een ander is een beperking van de schulden naar Duits voorbeeld.

Duitsland is vooralsnog als een van de weinige landen tegenstander van uitbreiding van het Europese noodfonds. Mogelijk gaat Merkel toch akkoord met een uitbreiding als de landen in de eurozone akkoord gaat met haar voorstellen.

Lees alles over de eurocrisis in ons dossier