DEN HAAG - Dat Nederland volgens de berekeningen van het Europees statistisch bureau Eurostat een staatsschuld heeft die 300 miljoen euro hoger uitvalt, heeft volgens minister Jan Kees de Jager van Financiën geen gevolgen.

De Jager zei vrijdag na de ministerraad dat de garanties voor het Europese noodfonds niet meetellen in het begrotingstekort en dus ook niet bezuinigd hoeven te worden.

Ze tellen wel in de brutostaatsschuld zoals Eurostat die berekent.

Maar de garanties zijn volkomen ''transparant'' voor de financiële markten en De Jager verwacht dan ook geen ''merkbare invloed'' op de rente op Nederlandse obligaties.

''We kunnen goedkoper dan ooit obligaties uitgeven en daar ben ik heel blij mee.''