VOORBURG - De kantorenmarkt in Nederland is zwaar ziek. Circa 7 miljoen vierkante meter, oftewel 14 procent van het hele bestand, staat leeg.

Als er niets gebeurt, loopt dat in 2015 op tot zeker 10 miljoen vierkante meter, stelt de NVB, de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, in de woensdag verschenen 'Thermometer Kantoren'.

 De brancheorganisatie pleit voor een reeks maatregelen. De komende jaren zal jaarlijks een tot anderhalf miljoen vierkante meter leegstaande kantoorruimte uit de markt moeten worden gehaald. ''Door sloop of verbouw'', zegt directeur Nico Rietdijk.

In ideeën als boetes op leegstand of een 'slot' op nieuwbouw ziet de NVB niets. In de toekomst zijn onder meer door het nieuwe werken wel minder kantoren nodig, maar daaraan worden wel andere eisen gesteld. ''Nieuwbouw blijft nodig, omdat de markt zich moet blijven verjongen''.

Jas uitgetrokken

Volgens de NVB is er jaarlijks behoefte aan een half tot een miljoen vierkante meter nieuwbouw. Afgelopen jaar werd 600.000 vierkante meter opgeleverd, het kleinste getal in twintig jaar. Komend jaar zal het rond 300.000 vierkante meter liggen. In de topjaren 2000 en 2001 lag het op ruim 2 miljoen .

De kantorenbouwers hebben dus ''al een flinke jas uitgetrokken''. Daarom vindt de NVB het merkwaardig dat juist nu pleidooien te horen zijn om de nieuwbouw op slot te gooien. Dat zou volgens de organisatie in de toekomst tot nieuwe problemen leiden.

Ondoordacht

Aan de enorme leegstand is volgens de NVB elke betrokken partij schuldig, van ontwikkelaar tot belegger en gemeente. Vooral tussen 1998 en 2004 werd te veel en te ondoordacht gebouwd.

Een boete op leegstand zou volgens Rietdijk vaak onrechtvaardig zijn. Hij ziet meer in positieve prikkels die vastgoedeigenaren moeten stimuleren hun leegstaande panden uit de markt te halen.

De NVB denkt aan het fiscaal stimuleren van vervroegd afschrijven van kantoorpanden en de afschaffing van overdrachtsbelasting op kantoren die een andere bestemming krijgen. Ook zou het mogelijk moeten worden verbouwkosten van de belastingen af te trekken.