SCHOONEBEEK - Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken heeft maandag het startschot gegeven voor de hernieuwde oliewinning in het Drentse Schoonebeek.

Het veld dat vroeger vooral bekend was om zijn honderden jaknikkers, werd 15 jaar geleden ontmanteld omdat de productie toen niet meer rendabel was. Nieuwe technieken zoals stoominjectie maken de winning weer mogelijk.

In 2009 werd begonnen met de aanleg en de bouw van de omvangrijke installaties, waaronder een warmtekrachtcentrale, een oliebehandelingsinstallatie, ruim zeventig boorputten en een onder- en bovengronds netwerk van pijpleidingen met een lengte van in totaal 54 kilometer.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) spreekt van ''het modernste olieveld van Europa.''

Honderden miljoenen

De NAM wil niet zeggen hoeveel er is geïnvesteerd, maar het gaat om ''honderden miljoenen euro's'', aldus directeur Bart van de Leemput maandag. Schoonebeek valt daarmee onder de mondiale top-70 van de Shell, een van de aandeelhouders van de NAM.

De bouw en aanleg van het hernieuwde olieveld zijn overigens nog niet helemaal klaar. Zo zijn tien van de beoogde achttien oliewinlocaties nu operationeel. De werkzaamheden duren nog tot begin 2012.

Grootste veld

Het veld Schoonebeek is het grootste olieveld op het vasteland van Noordwest-Europa. De NAM verwacht de komende 25 jaar 100 tot 120 miljoen vaten te produceren.

In de periode 1947-1996 haalde de maatschappij 250 miljoen vaten uit het Schonebeker veld, dat een totale capaciteit had van zo'n 1 miljard vaten.

Er wordt vanuit gegaan dat zo'n 600 miljoen vaten ook met de huidige stand van de techniek niet op een rendabele manier winbaar zullen zijn.

Elektriciteit

De gewonnen olie gaat door een ondergrondse pijpleiding naar een raffinaderij van BP in het Duitse Lingen. Het vrijkomende water wordt geïnjecteerd in lege aardgasvelden in Twente.

Om de benodigde stoom te krijgen, wordt in de warmtekrachtcentrale water verhit terwijl gelijktijdig ook elektriciteit wordt opgewekt. Negentig procent van de opgewekte elektriciteit wordt aan het openbare net geleverd.

Volgens de NAM wijzen prognoses uit dat de bodem in en rond het dorp de komende 25 jaar zo'n 5 centimeter zal dalen.

Nieuwe technieken

De NAM staakte de olieproductie in 1996. Nieuwe technieken maken de winning nu weer rendabel. Moderne hoogrendementspompen hebben veel meer 'zuigkracht'. Verder wordt er hete stoom in de grond gespoten, die de stroperige olie vloeibaarder maakt.

Ten slotte zijn de boorputten niet meer alleen verticaal, maar ook horizontaal geboord, waardoor een veel groter oppervlak en dus meer olie wordt bereikt.

Olieveld Schoonebeek