ROTTERDAM - De Nederlandse visserij gaat de vruchten plukken van wat in Europa is gaan heten de 'Dutch approach'. De afgelopen jaren heeft het Visserij Innovatie Platform (VIP) als vliegwiel de aanzet gegeven tot allerlei technische vernieuwingen.

Dat leidde onder meer tot projecten waarbij werd bewezen dat in de sector brandstofbesparingen mogelijk zijn van meer dan 60 procent. Ook zijn vangstmethodes ontwikkeld die de zeebodem niet beschadigen en die leiden tot minder bijvangst.

Het VIP hield zaterdag na vier jaar op te bestaan en sloot die periode af met een bijeenkomst in Rotterdam. Volgens VIP-voorzitter Bram Bierens is het nu aan de sector om de kennis, die is opgedaan in kenniskringen van vissers en onderzoekers samen, om te zetten in investeringen.

Volgens voorzitter Doeke Faber van het Productschap Vis gaat het dan onder meer om multi-purpose-schepen, die kunnen worden ingezet voor verschillende soorten vis.

SumWing

Een in het oog lopend project van het VIP was de SumWing, waarbij vleugeltechniek uit de vliegtuigindustrie werd toegepast op zogeheten boomkor-schepen. Veel vissers besparen daardoor nu 30 tot 40 procent op de hoge kostenpost diesel.

Ook werd de pulstechniek verbeterd, waardoor niet meer met zware kettingen de zeebodem wordt beschadigd, maar de platvis met elektrische prikkels loskomt van de bodem.

Er waren ook projecten die zich richtten op samenwerking met maatschappelijke organisaties en afnemers. Keurmerken moeten bewijzen dat de Nederlandse vis duurzaam is en zich onderscheidt van aanbod uit het buitenland.