Wereldomroep moet commerciële activiteiten staken

HILVERSUM - De Wereldomroep heeft op Bonaire commerciële activiteiten ontplooid die niets te maken hebben met de functie en taak van de omroep. Het gaat om het runnen van een energiecentrale en een bedrijf dat RNB Techology heet. Het Commissariaat voor de Media heeft de Wereldomroep in een brief verzocht met deze omroepvreemde activiteiten te stoppen. Dat blijkt uit informatie over deze zaak op de site van het commissariaat.

Het CVDM heeft de gang van zaken bij de Wereldomroep op de Antillen laten onderzoeken door accountantskantoor Mazars. Uit het eindrapport blijkt dat de Wereldomroep drie jaar geleden op Bonaire een NV heeft opgericht, Centrale Noord, die op gebied van energie- en watervoorziening zou gaan samenwerken met de lokale energieleverancier WEB. Centrale Noord zou niet alleen energie leveren aan derden, maar is tevens in het leven geroepen om brandstofheffingen te voorkomen. Hiermee zou de omroep geld genereren om uitzendingen te bekostigen. Bovendien was er eerder een brand geweest in een energiecentrale waardoor de energievoorziening door WEB stokte. Een eigen energiebedrijf zou de continuïteit garanderen.

Volgens het CVDM is het nut en de noodzaak van de NV inmiddels komen te vervallen. “Samenwerking met WEB wordt niet reëel geacht en de reden voor ontheffing is niet meer opportuun.” Het commissariaat verzoekt de Wereldomroep dan ook de NV binnen drie maanden te ontbinden. Ook moet de omroep stoppen met bepaalde activiteiten van RNB Technology, het andere bedrijf dat de omroep in 1997 oprichtte. Deze onderneming zou fungeren als een soort 'eilandhulp' en zich bezighouden met onderhoud van computers en woningbouwprojecten. De omroep zou met RNB overtollig personeel aan het werk houden.

Zo zouden medewerkers van de omroep hebben gebouwd aan een woning die tegen kostprijs aan een plaatselijke ambtenaar zou zijn verkocht. Het Commissariaat zet vraagtekens bij dit bouwproject: ”Het heeft onvoldoende relatie met de doelstelling van Radio Nederland Wereldomroep.” Volgens het CVDM wekken de activiteiten van RNB Technology de indruk dat de omroep hiermee extra verdiensten wil behalen.

In een reactie zaterdag stelt de Wereldomroep dat ze geen wet heeft overtreden en dat er geen oneigenlijk gebruik is gemaakt van publieke gelden. “We hebben steeds gehandeld in het belang van luisteraars en kijkers en in het belang van de belastingbetaler.”

De NV Centrale Noord zal overigens worden opgeheven, meldt de omroep. Ze voegt er aan toe al dertig jaar een eigen energievoorziening te hebben om de stroomvoorziening te waarborgen. Over de activiteiten van RNB zegt de Wereldomroep dat het voornamelijk werkzaamheden betreft die anderen op het eiland niet zouden kunnen uitvoeren in verband met de afwezigheid van kennis en expertise.

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie