RIJSWIJK - Consumenten zullen voorlopig weinig merken van de nieuwe winkeltijdenwet die per 1 januari ingaat. Gemeenten hebben een jaar de tijd om gehoor te geven aan de nieuwe regels rond de koopzondag.

Zij maken geen haast om de wijzigingen door te voeren, bleek uit een rondgang langs MKB-Nederland, Detailhandel Nederland, supermarktkoepel CBL en gemeenten.

Veel gemeenten vinden de nieuwe wet onduidelijk en moeilijk uitvoerbaar. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) moet nog beginnen met een reeks voorlichtingsbijeenkomsten voor de achterban.

Weerstand

De nieuwe winkeltijdenwet stuit op veel weerstand bij winkeliers en gemeenten. Zo vreest Detailhandel Nederland dat de economie een harde klap krijgt. De beperking van de koopzondagen zou volgens de organisatie kunnen uitdraaien op een verlies van 24.000 banen.

In november stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe wet die het aantal koopzondagen moet beperken. Voorheen konden gemeenten winkelgebieden zomaar aanmerken als toeristisch gebied. Winkels mochten dan vaker op zondag hun deuren openen dan de twaalf maal per jaar die wettelijk zijn toegestaan.

Nu moeten zij beter onderbouwen in hoeverre toerisme het nodig maakt voor winkeliers om ook op zondag de deuren structureel te openen.