AMSTERDAM – De werkloosheid zal verder dalen in 2011. Het aantal werkzoekenden neemt af en er is een toename van het aantal vacatures.

Dit voorspelt het uitkeringsinstituut UWV donderdag. Het gaat om een ''bescheiden daling'' van 2 procent.

Er worden met name meer banen verwacht in de sectoren zorg en welzijn. De minst kansrijke groepen, ouderen, laaggeschoolden en langdurig werklozen, profiteren het minst van het herstel op de arbeidsmarkt.

Andere sector

Veel werkzoekenden vinden volgens de instantie werk in andere sectoren dan waaruit ze afkomstig zijn en in andere gemeenten dan hun eigen woongemeente.

De instantie verwacht eind 2010 490.000 niet-werkende werkzoekenden, circa procent minder dan een jaar geleden, toen er nog 507.000 werkzoekenden waren.

Vooral in Zuid-Limburg, Twente, Drenthe en Groningen zijn veel mensen op zoek naar werk. De werkloosheid is juist laag in Zeeland, Drechtsteden, Midden- en Oost-Utrecht en het noorden van Noord-Holland.

Schoolverlaters

Uit onderzoek van de uitkeringsinstantie blijkt dat het afgelopen jaar relatief meer vacatures ingevuld zijn door werklozen en minder door werkenden, schoolverlaters en studenten.

Oorzaken zijn dat jongeren langer doorleren en doorstuderen in tijden van recessie. Ook zijn werknemers nu het herstel nog broos is minder geneigd tot mobiliteit.

Krapte

Volgens Rob Witjes, manager arbeidsmarktinformatie van het UWV Werkbedrijf, daalt ook in 2012 en 2013 het werkloosheidscijfer. Als gevolg van de vergrijzing zal er in sommige branches krapte ontstaan, zoals in de zorg.

Omdat de komende jaren veel babyboomers met pensioen gaan, voorzien werkgevers steeds meer moeilijkheden om gekwalificeerd personeel te vinden.

Het niveau van voor de economische crisis zal de komende jaren niet gehaald worden, voorziet Witjes. Eind 2008 waren er 417.000 werklozen bij het UWV ingeschreven. ''Mogelijk komen we na 2013 weer op dat niveau'', aldus de manager.