DEN HAAG - De Belastingdienst zet speciale teams in alle belastingregio's in om bezwaarschriften sneller te verwerken.

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven.

De Belastingdienst zal vaker telefonisch contact zoeken met mensen die bezwaar hebben gemaakt. Hierdoor komen onduidelijkheden eerder aan het licht en kunnen wederzijdse vragen sneller worden beantwoord.

Service

Ook wordt de service van de Belastingtelefoon verbeterd door de ingewikkelde vragen over de aangifte inkomstenbelasting en Toeslagen door meer gespecialiseerde medewerkers te laten beantwoorden. Mensen zullen ook eerder worden doorverbonden.

Sinds enige tijd is het al mogelijk telefonisch heffingskortingen, huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget te beëindigen. Ook het doorgeven van een inkomenswijziging en het aanvragen van uitstel van betaling kan telefonisch.

''Dit zijn stuk voor stuk maatregelen waarmee we de dienstverlening en de klantvriendelijkheid van de Belastingdienst naar een hoger plan tillen. We blijven continu oplossingen zoeken voor irritatiepunten, knelpunten en wensen van burgers en bedrijfsleven. Daar gaan we de komende tijd verder aan werken'', aldus staatssecretaris Weekers.