CNV: kabinetsoptreden is gênante vertoning

AMSTERDAM/UTRECHT - De vakbeweging heeft woensdag honend gereageerd op het optreden van het kabinet tijdens het koopkrachtdebat in de Tweede Kamer. CNV-voorzitter D. Terpstra sprak van een gênante vertoning. Volgens de FNV lijkt het kabinet het overzicht te zijn kwijtgeraakt.

De CNV-voorman hekelde "de hooghartige houding en het dédain", waarmee woensdag aan de Tweede Kamer bekend werd gemaakt dat ongeveer 62.000 mensen met een minimuminkomen meer dan 1 procent van hun inkomen verliezen als de kabinetsplannen doorgaan. "Dat mag je als overheid niet bagatelliseren. Het gaat hier om zoveel mensen dat daarvoor het grootste stadion van Nederland niet groot genoeg is."

Wantrouwen

Volgens Tersptra creëert het kabinet een klimaat van wantrouwen. "Balkenende had beloofd dat niemand er meer dan 1 procent op achteruit zou gaan. Ik krijg het schaamrood op de kaken als ik dan zie met hoeveel tegenzin door het kabinet concessies worden gedaan voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving."

Volgens FNV-bestuurder sociale zekerheid T. Heerts is het overzicht op het kabinetsbeleid en de inkomensgevolgen ervan zoek. "We krijgen nu wel meer helderheid in de opeenstapeling van inkomenseffecten, maar volgend jaar komen daar nog de gevolgen van ingrepen in het ziekenfonds, de WW en WAO bovenop."

Twijfel

De FNV-bestuurder heeft de Eerste Kamer daarom in een brief gewezen op wetsvoorstellen van het kabinet over wijzigingen in de sociale zekerheid en de zorg. Deze moeten nog door de senaat worden behandeld. "Aan de kant van de FNV bestaat grote twijfel over de zorgvuldigheid van het wetgevingsproces, zoals dat zich momenteel voltrekt", aldus Heerts.

Volgens de FNV'er dreigt er een lappendeken aan compensatieregelingen te ontstaan. "Er wordt niet gezocht naar een structurele oplossing. In plaats daarvan worden allerlei maatregelen in de belasting- en subsidiesfeer bedacht om aan bepaalde groepen bijzondere bijstand te verlenen." Dat is volgens Heerts ook in strijd met het kabinetsbeleid om de bureaucratie te verminderen.

Tweedeling

De Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad deelde de kritiek van de bonden. Bovendien creëert het kabinet een nieuwe tweedeling in de maatschappij. Binnen de groep chronisch zieken en gehandicapten moeten mensen met een hoog inkomen inleveren ten behoeve van de lage inkomens. De regering breekt daarmee met de regel om gezonde mensen ter compensatie extra te belasten.

"Het solidariteitsprincipe wordt losgelaten", aldus voorzitter J. Troost van de raad. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid verklaarde zich eerder op woensdag bereid de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (bijvoorbeeld de thuiszorg) te veranderen. Voor mensen met hogere inkomens gaat die omhoog, voor minima omlaag.

Verbaasd

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) reageerde verbaasd op het koopkrachtdebat in de Kamer. "De coalitiepartijen vragen de gemeenten de koopkracht van een groep mensen in de bijstand te repareren, maar vorig jaar werd deze zogeheten categoriale bijstand door het kabinet juist verboden," aldus een woordvoerster van de organisatie.

Verder stelde de VNG dat met het vrijkomende bedrag van 50 miljoen euro onmogelijk alle bijstandsproblemen kunnen worden opgelost.

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie