AMSTERDAM - TNT Post heeft een principeakkoord gesloten met de vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en BVPP over het beperken van het aantal gedwongen ontslagen vanwege de aangekondigde reorganisaties bij het bedrijf.

Dat meldde het postbedrijf donderdag. Door de reorganisaties, vanwege dalende postvolumes, vervallen 11.000 banen onder de productiemedewerkers van de onderneming.

Uitgaande van natuurlijk verloop zouden er naar verwachting 4500 gedwongen ontslagen aan de orde zijn. ''Dit aantal wordt nu gereduceerd door 1700 banen te behouden bij onder meer de Auto Unit en bij de Pakketservice van TNT Post'', zo meldde de onderneming.

Tijdelijke werkgelegenheid

Verder heeft TNT Post toegezegd de mogelijkheden te bekijken om bij toekomstige organisatieveranderingen bij het Auto-onderdeel nog eens tweehonderd banen te behouden. Ook biedt het concern aan driehonderd medewerkers tijdelijk werkgelegenheid tot eind 2013.

Een woordvoerder van TNT wilde het concrete aantal gedwongen ontslagen niet noemen. Ze wees daarbij op de tijdelijke werkgelegenheid en de tijdsduur van het traject.

''Je kunt het niet één op één zeggen, maar je hebt natuurlijk de rekensom van 4500 min 1700'', zo gaf ze aan. Daarmee zou het aantal gedwongen ontslagen, exclusief de ruimte voor meer banenbehoud, uitkomen op 2800.

Detachering

De partijen zijn het verder ook eens geworden om de inzet van TNT Mobility verder te versterken ''met als streven om nog eens vijfhonderd medewerkers minder in de WW te laten komen''. Daarnaast onderzoeken TNT Post en de vakorganisaties de mogelijkheden om medewerkers waarvan de baan vervalt, via een door een externe partij op te richten detacheringbedrijf, aan werk te helpen.

Om dit plan te laten slagen doen TNT Post en de vakorganisaties nadrukkelijk een ''gezamenlijk beroep op de overheid'', aldus TNT Post donderdag.

'Slecht akkoord'

Het principeakkoord is ''een slecht akkoord omdat het over vermindering van het aantal gedwongen ontslagen gaat, maar het is mooi dat we samen met de leden 2200 mensen uit een uitkering kunnen houden'', aldus Abvakabo FNV-bestuurder Peter Wiechmann donderdag in een reactie.

''TNT is nog niet van ons af'', voegt Inge Bakker van CNV Publieke Zaak toe. Zij wijst erop dat de gemaakte afspraken nu uitgevoerd moeten worden. ''Samen met de ondernemingsraad gaan we hier als vakbonden heel strak op zitten'', aldus Bakker.

Met de gemaakte afspraken worden ''de stakingen opgeschort tot de leden het definitieve akkoord hebben aangenomen''.

Tevreden

Vakbond BVPP is tevreden over het principeakkoord. ''Er viel verder niets meer uit te halen. Het was onmogelijk om het aantal ontslagen terug te brengen naar nul. De opdracht was om het aantal van 4500 zoveel mogelijk te beperken'', aldus bestuurder Paul Jekkers in een reactie.