Rabobank twijfelt aan doorzetten economisch herstel

UTRECHT - De Nederlandse economie zal volgend jaar weer aantrekken. Het is echter de vraag of dat het begin van een langdurige periode van groei is. De wereldwijde economische ontwikkeling kan in de loop van 2004 teleurstellen. Dat heeft weer gevolgen voor de Nederlandse economie.

De Nederlandse opleving in de eerste kwartalen van volgend jaar is daarom economisch herstel zonder glans, aldus economen van de Rabobank in hun dinsdag verschenen visie op 2004. Zij gaan uit van een groei van 1,25 procent voor volgend jaar.

De economen twijfelen door de vrees over de Amerikaanse economie. Het bruto binnenlands product (BBP) stijgt daar inmiddels sterk, maar dat komt voornamelijk door de historisch lage rente en de grote belastingverlaging die is doorgevoerd. Amerikaanse bedrijven blijven echter zitten met overcapaciteit en dat kan de ontwikkeling drukken.

Voor Nederland dreigen daardoor vervelende gevolgen. Terwijl met loonmatiging en forse bezuinigingen de concurrentiepositie moet verbeteren, dreigt Nederland in de ogen van de Rabobank te veel te gokken op één paard. Nederland is klaar om te profiteren van de aantrekkende wereldhandel, maar als die tegenvalt, moet het kabinet Balkenende zelf de economie verder op gang houden. Volgens de Rabo-economen is lastenverlichting dan noodzakelijk.

De effectenbeurzen blijven bovendien in 2004 "kwakkelen" als de groei in de VS achterblijft bij de verwachtingen op de financiële markten. Die zijn hoog gezien de gestage koersstijgingen op Wall Street. Inmiddels hebben ook de Europese markten de hoogste niveaus van het jaar bereikt.

Los van de economische ontwikkelingen zullen de huizenprijzen net als in 2003 stabiel blijven of licht stijgen, zo verwacht de Rabobank. Dat komt door de lage hypotheekrente. Bovendien zien de economen een aanhoudende schaarste aan goede koopwoningen omdat er te weinig nieuwe woningen wordt opgeleverd. Deze scheve verhoudingen moeten worden opgevangen door lagere overdrachtsbelasting en meer nieuwbouw.

Tip de redactie