DEN HAAG - Ondernemersvereniging VNO-NCW vindt dat de afgelopen twee jaar veel te weinig is gedaan om Europa de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken, zoals de Europese regeringsleiders dat twee jaar geleden in Lissabon hadden afgesproken.

VNO-NCW-voorzitter J. Schraven heeft dat woensdag gezegd tijdens overleg met het kabinet en andere sociale partners in het Catshuis.

"Het is te verwachten dat de Verenigde Staten een sneller en krachtiger herstel te zien zullen geven dan Europa. De voorsprong van de VS op Europa zal daardoor groter worden", aldus Schraven, die aandringt op krachtige maatregelen tijdens de komende top op 15 maart in Barcelona. Hij denkt daarbij aan een gemeenschapsoctrooi en duidelijker beleid voor biotechnologie en vrije energieverkoop.

De vakbeweging mist de sociale kant in de plannen voor een concurrerender en dynamischer Europa. Vice-voorzitter K. Roozemond van de vakcentrale FNV wil meer vooruitgang in de kinderopvang. Ze heeft het kabinet gevraagd bij de Europese Commissie aan te dringen op streefcijfers hoeveel kinderopvang elk land beschikbaar moet stellen.

'Quatsch'

"Ik kreeg helaas een nogal dwaas antwoord van minister Vermeend, dat zoiets niet mogelijk was. Quatsch. Ik spreek hem daar nog wel over", aldus Roozemond.

De FNV-bestuurster zei het wel zeer goed te vinden dat het kabinet de werkgevers- en werknemersorganisaties had uitgenodigd voor overleg over de sociaal-economische plannen in Europa. "Dit was de eerste keer. Het mag van mij vaker gebeuren, want Europa wordt steeds belangrijker", aldus Roozemond.

Voorzitter H. de Boer van MKB-Nederland heeft het kabinet herinnerd aan het tienpuntenplan voor kleine en middelgrote bedrijven, dat twee jaar geleden was afgesproken. De Boer meent dat daar nog veel aan moet gebeuren, onder meer investeringen in automatisering.

Hij heeft bepleit dat de Europese Commissie meer communiceert met de middelgrote en kleine bedrijven. "Anders wordt de vrije Europese markt alleen maar een gelegenheid voor het grootbedrijf", aldus De Boer.