AMSTERDAM - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ABN Amro een bestuurlijke boete opgelegd van 30.000 euro voor ''niet-passend advies'' bij het verstrekken van kredietbeschermingsverzekeringen in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 juli 2009.

Dat heeft de toezichthouder maandag bekendgemaakt.

Het ging om verzekeringen die de consument dekking biedt tegen een inkomensterugval in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Volgens de wet zijn financiële ondernemingen verplicht om consumenten passende adviezen te geven. Ze moeten daarom informatie over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies.

De AFM onderzocht in totaal zestien dossiers van de bank. ''ABN Amro heeft in acht van de onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen met betrekking tot de financiële positie en de risicobereidheid van consumenten'', aldus de AFM.

Geen beroep

ABN Amro laat weten niet in beroep te gaan tegen het besluit van de AFM, maar dat het gegeven advies wel passend is geweest. De bank geeft toe dat de ingewonnen informatie over de betreffende verzekeringen niet in alle gevallen volledig correct schriftelijk is vastgelegd.

''Een boete krijgen is een serieuze zaak. Helaas is gebleken dat in deze dossiers de vastlegging van risicoverzekeringen niet helemaal goed is gebeurd. We hebben de kritiek dan ook ter harte genomen en onze procedures al in 2009 verder aangescherpt'', aldus John Smeets, directeur producten bij ABN.