AMSTERDAM - De curatoren in het faillissement van DSB Bank en belangenorganisaties hebben overeenstemming bereikt over een tegemoetkoming van klanten met een aandelenleaseproduct bij de failliete bank.

Dit hebben de partijen donderdag in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt.

Ongeveer negenhonderd benadeelde klanten van het leaseproduct Hollands Welvaren Select (HWS) krijgen een vordering op DSB. De hoogte daarvan is gelijk aan de door hen betaalde restschuld; de schuld die overbleef na verkoop van de effecten.

Klanten van dit leaseproduct belegden met geld dat bij DSB was geleend. De aandelen rendeerden echter onvoldoende om de lening af te lossen, waardoor een restschuld overbleef.

Zij voelden zich misleid en slecht voorgelicht door de bank. De constructie stond al voor het faillissement van DSB aan kritiek bloot.

Benadeelde klanten die hun restschuld nog niet (volledig) hebben betaald, krijgen daarvan kwijtschelding. Bovendien krijgen zij een vordering van een derde van door hen betaalde rentetermijnen.

Kwijtschelden

De curatoren beëindigen verder de overeenkomsten van ongeveer 1650 klanten met nog lopende aandelenleaseproducten. De restschulden hiervan worden kwijtgescholden.

Bovendien krijgen deze klanten een vordering gelijk aan de rente die zij vanaf het faillissement aan DSB hebben betaald. Alle klanten krijgen de komende weken schriftelijk bericht over hoe de regeling voor hen uitpakt.

Er is nog geen overeenstemming over klanten met een inmiddels afgelopen aandelenleaseproduct, maar die daar nooit over hebben geklaagd. Het overleg daarover loopt nog. Dat geldt ook voor benadeelde DSB-klanten met koopsompolissen en andere producten.