AMSTERDAM -Spanje moet zonder buitenlandse hulp zijn overheidsfinanciën op orde kunnen brengen. Voor Portugal zal dat echter heel moeilijk worden. Dat stelde het economisch bureau van ING donderdag.

De bank bracht de financiële gezondheid van de eurolanden in kaart door hun buitenlandse schuld en de binnenlandse besparingen tegenover elkaar te zetten.

Een hoge schuld is namelijk pas echt een probleem als er weinig wordt gespaard in een land, stelt ING. Die situatie doet zich vooral voor in Griekenland en, in mindere mate, in Portugal en Ierland.

Kale kip

Spanje staat er wat dat betreft beter voor. Het land heeft weliswaar grote buitenlandse verplichtingen, maar Spanjaarden sparen ook relatief veel. "Als consumenten veel sparen, heb je ruimte om de belastingen te verhogen", legde ING-econoom Martin van Vliet uit. "Maar van een kale kip kun je niet plukken."

De hoge spaarquote verklaart ook waarom België en Italië minder onder vuur liggen op de financiële markten dan Portugal, terwijl ze een hogere staatsschuld hebben dan dat land. Ook Frankrijk, dat een hoger tekort heeft dan de Portugezen, profiteert hiervan, aldus Van Vliet.

Lastige positie

"Portugal zit in een heel lastige positie", aldus Van Vliet. "Het heeft een hoge schuldenlast, terwijl er weinig is gespaard. Het is nog geen gelopen race, maar ik zou het heel knap vinden als ze het zonder hulp wisten te redden."

Nederland staat er in het overzicht van ING het beste voor. De Nederlandse bezittingen in het buitenland zijn per saldo hoger dan de verplichtingen aan het buitenland en de spaarquote is hoog. Daarmee doet Nederland het zelfs beter dan Duitsland, waar het verschil tussen de bezittingen en de schulden minder groot is.