DEN HAAG - De investeringen in de bouwsector vertonen nog altijd een dalende trend als gevolg van een na-ijleffect van de recessie, maar de bodem wordt naar verwachting volgend jaar bereikt. De lange termijn brengt echter beperkt herstel.

Dat staat in de zogenoemde bouwprognoses 2010-2015, een rapport opgesteld door TNO in opdracht van het voormalige ministerie van VROM.

De banken kijken volgens de onderzoekers met een kritischer blik naar bouwprojecten en het wegwerken van het huidige overaanbod kost tijd.

De totale productiewaarde van de bouw daalde vorig jaar met 5,5 procent. Naar verwachting zal die daling dit jaar en in 2011 respectievelijk 6,9 en 1,4 procent bedragen.

Woningen

Volgend jaar komen er volgens berekeningen van TNO 62.000 nieuwe woningen bij. In 2009 waren dat er 82.900 en dit jaar waarschijnlijk 53.000. Voor de utiliteitsbouw bedraagt de krimp voor de drie achtereenvolgende jaren respectievelijk 7,7, 13,8 en 3,5 procent.

Op de middellange termijn wordt een ''zeer beperkte krimp'' van de bouw van bedrijfspanden verwacht doordat de sectoren die veel kantoorruimte gebruiken minder groeien.

Werkgelegenheid

Ook de werkgelegenheid in de bouw is de crisis nog niet te boven. Verwacht wordt dat er tussen 2008 en 2012 41.000 mensen minder werkzaam zijn in de bouw. ''Op de middellange termijn zien we dat de bouwarbeidsmarkt zich langzaam herstelt. Het aantal werkzame personen van 2008 wordt echter niet meer gehaald'', aldus TNO.