AMSTERDAM - De Nederlandse woningcorporaties hebben vorig jaar in totaal ongeveer 480 miljoen euro verlies geleden. Dat komt neer op een gemiddeld verlies van ruim 1,1 miljoen euro per corporatie, meldt branchevereniging Aedes dinsdag.

Vorig jaar doken de sociale huisvesters voor het eerst in twaalf jaar in het rood. Toen kwamen de corporaties uit op een gemiddeld verlies van 1,2 miljoen euro per corporatie.

De belangrijkste oorzaken voor de rode cijfers zijn volgens Aedes een vastgeroest huurbeleid, tegenvallende woningverkopen en gestegen bouwkosten.

Het verlies werd beperkt door de bedrijfskosten te reduceren met circa 264 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. "Het is de sector gelukt de broekriem aan te halen, maar dat is ook niet meer dan normaal in deze tijden", zegt Aedes-voorzitter Marc Calon.

Toekomst

Over de toekomst in Aedes somber. "Al jaren mogen van Den Haag de huren niet meer stijgen dan de inflatie, waardoor de kasstromen van corporaties opdrogen. Daarnaast staat de rente historisch laag. Dit is een tikkende tijdbom", zegt Calon, die niet ingaat op de soms forse bezoldiging van de bestuurders van corporaties.

Corporaties hebben in totaal voor ongeveer tachtig miljard euro geleend om te investeren in woningbouw, renovatie, energiebesparing en leefbaarheid. "Als de rente oploopt, kunnen corporaties de rentebetalingen niet meer bolwerken en valt het doek voor alle investeringen in volkshuisvesting", stelt Calon.

Nieuwe heffing

Daarbij komt volgens Aedes nog dat het kabinet-Rutte vanaf 2014 corporaties een nieuwe heffing oplegt van ruim zeshonderd miljoen euro per jaar, waarmee een groot deel van de huurtoeslag moet worden betaald.

Woensdag wordt in de Tweede Kamer een spoeddebat gehouden over de financiële positie van corporaties.