BRUSSEL - Minister Jan Kees de Jager van Financiën vindt het ''prematuur'' om nu al te praten over een verhoging van het noodfonds voor de euro.

Onder meer het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft geopperd om het noodfonds, dat nu 750 miljard euro bevat, op te trekken. Ook minister van Financiën Didier Reynders van huidig EU-voorzitter België hintte afgelopen weekend in die richting.

De Jager onderstreepte maandag voor aanvang van beraad met zijn collega's van de eurolanden dat tot dusver op nog niet een tiende deel van het fonds een beroep is gedaan.

Leningen

Vorige week werd besloten dat Ierland voor 85 miljard aan leningen kan afsluiten met garanties van het fonds. Van dat bedrag komt 17,5 miljard uit Ierse kasreserves en pensioenfondsen.

Volgens De Jager is er dus nog genoeg in kas. Hij noemde de discussie over een verhoging van het noodfonds ''erg voortijdig''.

Spanje en Portugal, eurolanden die ook in de financiële moeilijkheden verkeren, hebben nog niet om hulp gevraagd, zei de minister. ''We moeten niet overdrijven, maar goed kijken waar we nu staan.''

Noodfonds

Het noodfonds, dat een tijdelijk karakter heeft, loopt tot 2013. Daarna komt er een permanent fonds, zo hebben de eurolanden in principe al afgesproken. Daarvoor is wel een wijziging van het EU-verdrag nodig.

Belangrijker dan de discussie over het noodfonds noemde De Jager het dat de EU-lidstaten hun begroting op orde krijgen. ''De landen die in problemen zitten, moeten laten zien dat het hun menens is. Zo nodig staan we altijd klaar om te helpen, maar dan moet er wel eerst bezuinigd worden.''

Obligaties

De Jager voelt niets voor het voorstel van voorzitter Jean-Claude Juncker van de eurogroep (de gezamenlijke eurolanden) om Europese obligaties te gaan uitgeven. De EU-lidstaten zouden dan samen geld kunnen lenen op de kapitaalmarkt, zo is het idee van Juncker, tevens premier van Luxemburg.

Landen die in een schuldencrisis terecht komen, zoals Griekenland en Ierland, zouden zich dan makkelijker kunnen financieren.

Maar volgens De Jager nemen euro-obligaties de prikkel weg bij landen die nu door hun ongezonde financiële situatie een hoge rente moeten betalen op de kapitaalmarkt.

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel wijst het invoeren van euro-obligaties af, liet ze maandag weten. Suggesties daartoe werden in het verleden al vaker vruchteloos gedaan.

Wellink

Nout Wellink, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), is eveneens niet voor de invoering van Europese obligaties.

Wellink wees erop dat invoering van euro-obligaties ertoe zou leiden dat bepaalde Europese overheden minder rente zouden betalen dan nu en andere overheden juist meer. Nederland en Duitsland zouden in de laatste categorie vallen ''Je moet je realiseren dat dit een verhulde manier van lastenverdeling is. Ik ben daar niet voor'', aldus Wellink.

Ook zou het plan op juridische bezwaren stuiten. Europese regelgeving zou volgens de DNB-president moeten worden aangepast.

Wellink zei verder dat het niet aan de Europese Centrale Bank (ECB) is om eurolanden te redden. ''We zijn er niet voor om op onze balans de risico's van de nationale economieën van Europa te nemen.''