BRUSSEL - Na vruchteloze onderhandelingen tot nu toe, hervat de Europese Unie maandag het overleg over de begroting voor 2011.

De 27 lidstaten en het Europees Parlement liggen met elkaar in de clinch omdat de afgevaardigden meer zeggenschap eisen over het financieel beleid van de unie voor de langere termijn.

Vooral Nederland, Zweden en Groot-Brittannië weigeren het parlement tegemoet te komen. Zij vrezen dat de parlementariërs gaan aandringen op meer eigen inkomsten voor de unie.

Grotere rol

Maar ook andere lidstaten vinden dat de afgevaardigden een grotere rol verlangen dan overeengekomen in het Verdrag van Lissabon van eind 2009.

De parlementariërs willen nauwer betrokken worden bij de planning van de begrotingen voor de periode 2014-2020. Volgens de afgevaardigden hebben zij recht op de status van waarnemer, verwijzend naar het Verdrag van Lissabon.

Flexibilisering

De lidstaten en het parlement kwamen in principe al wel overeen de stijging van de begroting voor 2011 te beperken tot 2,91 procent. Ook gingen de EU-staten akkoord met ''flexibilisering'' van een klein deel van het budget, zodat er sneller geld beschikbaar komt voor onvoorziene uitgaven.

Het gaat hierbij om maximaal 3,4 miljard euro.

Maandagmiddag komen de nieuwe ontwerpbegroting en de flexibilisering ter sprake. Het knelpunt over meer inspraak wordt apart besproken tussen parlementsvoorzitter Jerzy Buzek, de Belgische premier Yves Leterme als huidig EU-voorzitter en toekomstige voorzitters.

Plattelandsontwikkeling

In de nieuwe begroting van 126,5 miljard euro dalen de uitgaven voor plattelandsontwikkeling, milieu en visserij met bijna 6 procent ten opzicht van dit jaar. De unie wil ook minder directe financiële hulp aan boeren geven.