AMSTERDAM - Het voortbestaan van uitkeringsinstantie UWV is niet meer zeker. Dat meldt NRC Handelsblad zaterdag.

De uitkeringsinstantie moet volgens het dagblad zoveel bezuinigen, dat dit alleen mogelijk is door een groot aantal taken af te stoten.

Nu nog is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen op drie vlakken actief: als arbeidsbemiddelaar voor werklozen, als keuringsinstantie voor gehandicapten en als uitkeringsinstantie voor onder meer de WW.

Naar aanleiding van forse budgetoverschrijdingen eerder dit jaar is het UWV doorgelicht door een externe commissie, in opdracht van Donner, de vorige minister van Sociale Zaken.

In het rapport, dat deze week is aangeboden aan het ministerie, wordt weinig heel gelaten van het UWV. Zo zou de leiding bij het re-integratiebeleid te weinig sturing hebben gegeven en de instantie op flinke kostenoverschrijdingen afgekoerst hebben.

Communicatie

De commissie stelt dat er slechte communicatie is tussen het ministerie van Sociale Zaken en het UWV. Bovendien vraagt de commissie zich af of de uitkeringsinstantie wel ‘over voldoende competenties beschikt om haar taken goed uit te voeren’.

Het UWV moet deze kabinetsperiode ruim één miljard euro bezuinigen. Inmiddels wil een ruime Kamermeerderheid van onder meer VVD, CDA en PvdA arbeidsbemiddelingstaken van het UWV overhevelen naar de gemeenten.

Het UWV zou zich volgens de kenners moeten beperken tot gebieden waarop het aantoonbaar expertise heeft, zoals het betalen van uitkeringen en het keuren en aan het werk helpen van gehandicapte werknemers.