BERLIJN - Niet alleen de Duitse staat, ook de kerken profiteren van de opleving van de Duitse economie.

Vooral de regionale protestantse kerken die deel uitmaken van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD), krijgen via de zogeheten Kirchensteuer (kerkbelasting) meer geld binnen, zo blijkt uit onderzoek van het Duitse persbureau dpa.

In Duitsland ontvangen de grote kerken de bijdragen van hun leden via de belastingen. Talrijke rooms-katholieke bisdommen krijgen meer geld binnen dan begroot, maar de verschillen zijn minder groot dan bij de protestanten.

Dat komt mede doordat meer leden dan in andere jaren hun lidmaatschap van de RK-Kerk hebben opgezegd wegens de schandalen over seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken.

Extra inkomsten

De protestantse kerk in het Rijnland, waaruit de nieuwe EKD-voorzitter Nikolaus Schneider, voortkomt, verwacht dit jaar 75 miljoen euro extra inkomsten. In plaats van de geraamde 490 miljoen wordt nu op 565 miljoen gerekend.

De grootste regionale kerk binnen de EKD, die van Hannover, schat 20 miljoen extra binnen te krijgen. Daardoor hoeft er minder te worden bezuinigd dan eerder werd verwacht.

Achteruitgang

De katholieke (aarts)bisdommen Würzburg, Bamberg en Rottenburg-Stuttgart verwachten weliswaar minder geld binnen te krijgen dan in 2009, maar de achteruitgang is aanzienlijk kleiner dan geraamd. Zo ontvangt Würzburg 131 miljoen euro, 8 miljoen meer dan verwacht.

De leiding van het eveneens in de zuidelijke deelstaat Beieren gelegen aartsbisdom Bamberg raamde dit voorjaar een achteruitgang van 11 procent, maar dat zal door de economische groei tot 4 procent beperkt blijven.

Kerkleden

De toename van de inkomsten zal niet blijvend zijn, weten de kerken. Ook in Duitsland slinkt het aantal kerkleden. De financiële positie van de parochies en kerkelijke gemeenten zal daardoor de komende jaren verslechteren. EKD-voorzitter Schneider spreekt daarom van een tijdelijke opleving.