FRANKFURT - Het matige herstel van de economie in de eurozone houdt voorlopig aan, maar de onzekerheid en de risico's blijven groot. Dat zei de president van de Europese Centrale Bank (ECB) Jean-Claude Trichet donderdag.

De ECB is ondanks de toegenomen onzekerheid in de afgelopen maanden wel iets positiever geworden over de economische groei in 2010, bleek uit de nieuwe ramingen die Trichet presenteerde.

De centrale bank verwacht dat de economieën van de eurolanden dit jaar gemiddeld 1,6 tot 1,8 procent groeien. In september ging de centrale bank uit van een groei van 1,4 tot 1,8 procent.

Steun aan banken

De ECB blijft banken in de eurozone voorlopig dan ook de kans bieden om voor langere tijd goedkoop geld te lenen. De maatregelen blijven in elk geval tot het einde van het eerste kwartaal van 2011 van kracht.

Sinds de ECB de onorthodoxe maatregel invoerde in mei heeft de centrale bank voor 67 miljard euro aan obligaties opgekocht.

Negatieve invloeden

De economen van de bank stelden ook hun schattingen voor 2011 bij. Voor volgend jaar gaan ze nu uit van een groei van 0,7 tot 2,1 procent. Twee maanden geleden hield de bank het op een bandbreedte van 0,5 tot 2,3 procent. Volgens Trichet wegen de negatieve invloeden op de economie nog altijd zwaarder dan de positieve.

Vooral de spanningen op de financiële markten blijven een belangrijk gevaar voor de Europese economie, waarschuwde hij. Ook de sterke stijging van de prijzen van grondstoffen en een verdere toename van protectionistische maatregelen bedreigen het herstel.

Opleving

Europa kan volgens Trichet wel profiteren van de opleving van de wereldeconomie, waardoor de export van de eurolanden verder toeneemt. Daarnaast wees de centralebankpresident erop dat het vertrouwen onder producenten nog altijd "relatief hoog" is.

De ECB verwacht dat de inflatie dit jaar uitkomt op 1,5 tot 1,7 procent. Voor 2011 wordt een gemiddelde prijsstijging van 1,3 tot 2,3 procent voorzien. De ECB streeft naar een inflatiepeil van ongeveer 2 procent.