AMSTERDAM – Banken moeten in 2011 meer urgentie en prioriteit geven aan naleving van de Code Banken en zullen daar ‘een zware dobber’ aan hebben. Dat stelt de Monitoring Commissie Code Banken donderdag in een tussentijds evaluatierapport.

De commissie stelt dat banken in de loop van dit jaar de eerste ‘bemoedigende’ stappen hebben gezet om de Code Banken in te voeren.

Grote banken leven de regels gemiddeld beter na, stelt de commissie. De mate waarin is voor het publiek echter ‘nog onvoldoende waarneembaar’.

“Banken beseffen steeds meer dat veranderingen nodig zijn. Een derde van de banken heeft aangegeven hun kernwaarden te hebben aangepast ten aanzien van risicobereidheid en het centraal stellen van de klant”, valt te lezen in het rapport.

Wel is er volgens de commissie nog onduidelijkheid over hoe banken precies de klant centraal moeten stellen. Het blijft nu nog vooral steken bij het meten van klanttevredenheid.

Beloning

"Banken hebben hun risicomanagement herzien, maar dit is nog niet in voldoende mate vertaald naar de hele organisatie.” Banken moeten volgens de commissie transparanter worden over hun risicoprofiel en –bereidheid.

Het beloningsbeleid wordt aan de top nageleefd, maar naar de lagen daaronder verloopt het ‘relatief traag’. De commissie komt met een definitief oordeel in 2011.

Zware dobber

“Het doorvoeren van een cultuuromslag is een lastig proces en kan niet in een paar maanden worden volbracht. Zeker niet nu banken met vele andere nationale en internationale ontwikkelingen worden geconfronteerd.”

De commissie pleit ervoor banken de tijd te gunnen om aan de eisen van de code te voldoen, omdat de bancaire sector daaraan nog ‘een zware dobber’ zal hebben.

De Nederlandse Vereniging van Banken neemt de conclusies en de oproep van de commissie "ter harte". De NVB spreekt over een 'gedegen rapport' en is blij dat duidelijk is dat banken al een goede basis hebben gelegd voor naleving van de regels.