DEN HAAG - Grote bedrijven zijn een stuk conjunctuurgevoeliger dan het midden- en kleinbedrijf (mkb). Eind vorig jaar op het dieptepunt van de economische crisis had bijna 70 procent van de grote bedrijven minder omzet dan een jaar eerder.

Bij mkb-bedrijven was dat 56 procent. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag heeft gepubliceerd.

De krimp in 2009 is vooral veroorzaakt door het wegvallen van de buitenlandse vraag, waardoor de export van vooral industriële producten flink daalde.

Export

Grote bedrijven zijn vaker internationaal geörienteerd en daardoor gericht op de export. Zij merkten die terugval dus sterker.

Ook tijdens de hoogconjunctuur in 2006 en 2007 waren de effecten bij grote bedrijven duidelijker zichtbaar dan bij kleinere. Zo steeg in de zakelijke dienstverlening in het eerste kwartaal van 2007 de omzet bij bijna 80 procent van de bedrijven. Maar in de mkb-bedrijven was dat 56 procent.