DEN HAAG - De belastingdruk is vorig jaar iets opgelopen. Volgens een voorlopige schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek betaalden huishoudens in 2009 19,5 procent van hun bruto-inkomen aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.

In 2008 was kwam de belastingdruk nog uit op 19,2 procent.

Na de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 liep de belasting- en premiedruk jarenlang terug. Maar inmiddels is deze weer bijna terug op het peil van 2001, aldus het CBS.