DEN HAAG - Vanaf 1 januari volgend jaar kunnen mensen die daarvoor in aanmerking komen, weer een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg aanvragen. De stop hierop die het vorige kabinet deze zomer had ingevoerd, wordt dan opgeheven.

Dat heeft staatssecretaris Marlies van Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

Door het opheffen van de stop op het pgb kunnen tienduizend mensen die nu op de wachtlijst staan worden geholpen. Het vorige kabinet stond in juli voor de rest van het jaar geen nieuwe pgb-aanvragen meer toe omdat dit te veel geld kostte.

Extra geld

In 2011 is er extra geld (350 miljoen euro) om te kunnen voorzien in de steeds toenemende vraag naar de regeling. Maar de bewindsvrouw kondigde tegelijk maatregelen aan om de pgb-regeling financieel binnen de perken te houden.

Veldhuijzen van Zanten wil toe naar een "solide en toekomstvaste" regeling. De kosten voor de pgb's zijn de laatste jaren flink gestegen: van bijna 1 miljard euro in 2005 naar 2,4 miljard in 2010.

Mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats en/of schulden krijgen net als licht verstandelijk gehandicapten met een gedragsprobleem bijvoorbeeld geen pgb meer. Deze specifieke groepen hebben volgens de staatssecretaris meer baat bij andere zorg.

Pgb omlaag

Voor ruim 13.000 mensen met een verblijfsindicatie verandert er in 2011 nog niets, maar vanaf 2012 gaat ook hun pgb stapsgewijs omlaag. De staatssecretaris zegt wel toe dat ze in de gaten houdt of aanvullende maatregelen nodig zijn voor mensen die er financieel op achteruitgaan.

Veldhuijzen van Zanten wil ook de fraude met deze regeling aanpakken. Een commissie werkt aan voorstellen die begin 2011 duidelijk moeten worden, maar als het nodig is, grijpt ze eerder in, zo kondigt ze dinsdag aan.

In 2014 hoopt ze van de pgb een wettelijk recht te hebben gemaakt. Om de AWBZ daartoe te wijzigen, zal ze zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen.