DEN HAAG - Binnen twee maanden liggen er nieuwe, strengere regels voor de verstrekking van hypotheken. Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft de banken tot 1 februari de tijd gegeven om die regels zelf op te stellen.

Eind januari bekijkt hij wat er op tafel ligt en beslist hij in overleg met de Tweede Kamer hoe de regels worden ingevoerd.

Ze moeten er in ieder geval voor zorgen dat leningen beperkt worden tot 112 procent van de waarde van de woning, met een aflossing in de eerste zeven jaar tot 100 procent.

Mochten de voorstellen van de banken niet in de smaak vallen, dan kan De Jager de regels zelf nog aanscherpen via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die hij achter de hand heeft.

De Jager heeft dat geschreven aan de Nederlandse Vereniging van Banken en voor de zekerheid de AMvB alvast voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Leningen

De banken moeten er in ieder geval voor zorgen dat leningen beperkt worden tot 112 procent van de waarde van de woning, met een aflossing in de eerste zeven jaar tot 100 procent. Ook krijgen banken minder mogelijkheden om mensen meer te lenen dan bij hun inkomen past.

''Waar het mij om gaat, is dat de regels tegen ongewenste overkreditering worden aangescherpt. Dit is in het belang van de consument. Op welke wijze dit gebeurt vind ik minder belangrijk. Als de bescherming van de consument maar afdoende wordt geregeld'', aldus De Jager.