DEN HAAG - De militaire vakbonden AFMP, ACOM, VBM/NOV en BBTV beginnen met acties nu het ultimatum dat zij aan Defensie hadden gesteld, woensdag is afgelopen.

Zij wilden dat het departement serieus zou ingaan op ongeveer tien eisen over de lonen en andere arbeidsvoorwaarden. Dat is niet gebeurd.

De belangrijkste inzet wordt het behoud van werkgelegenheid, nu er ook nog eens massale ontslagen op komst zijn.

Vorige week liep een overleg tussen de bonden en Defensie al stuk en sinds die tijd is er niets meer veranderd, aldus ACOM-voorzitter Jan Kleian.

Actiecentrum

De ACOM en de AFMP gaan samen in Woerden een actiecentrum opzetten, dat op 1 december om ''vijf voor twaalf'' in de ochtend wordt geopend. Ze beginnen daar met estaffetteacties, die vooralsnog een ludiek karakter zullen hebben.

Militairen mogen niet staken maar kunnen wel andere dingen doen, zoals stiptheidsacties houden. De acties zijn op diverse locaties en de details worden later bekendgemaakt.

Brief

De VBM/NOV en BBTV hebben inmiddels een brief opgesteld die hun leden van internet kunnen ophalen, aanvullen en mailen naar Defensie.

Ze haken daarmee aan bij de oproep van minister Hans Hillen (Defensie) om mee te denken in deze tijd van bezuinigingen.

De alarmerende brief benadrukt de loyaliteit van het Defensiepersoneel, dat er niets aan kan doen dat er tekorten zijn, maar de afgelopen jaren wel 'uitgeknepen' wordt.