STRAATSBURG - De stresstests die eerder dit jaar zijn verricht naar de crisisbestendigheid van de Europese banken, vonden plaats onder verantwoordelijkheid van de nationale toezichthouders. ,,De EU had daarvoor geen bevoegdheid.''

Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie heeft dat woensdag gezegd in het Europees Parlement in Straatsburg.

Hij reageerde op een vraag van de socialistische fractieleider Martin Schulz hoe de Ierse banken enkele maanden terug de stresstest konden doorstaan, terwijl ze nu de oorzaak vormen van de crisis in Ierland.

Barroso wees erop dat de EU vanaf 1 januari meer bevoegdheden krijgt, omdat dan een nieuw systeem voor Europees toezicht op financiële instellingen van kracht wordt.

Onvoldoende

Bij de stresstests die afgelopen zomer werden gehouden, slaagde het grootste deel van de Europese banken. Slechts zeven banken werden onvoldoende bevonden.

Barroso betoogde verder dat de crisis waarmee Ierland en enkele andere landen in het eurogebied te maken hebben, niet de schuld is van de euro.

''Landen die de euro niet hanteren, hebben dezelfde problemen. Kijk naar IJsland, dat is niet eens lid van de EU en zit toch diep in de schulden.''

Steun

Barroso en EU-voorzitter Herman Van Rompuy denken dat Ierland er dankzij de toegezegde Europese steun weer bovenop zal komen.

Van Rompuy probeerde ook de vrees te temperen dat Portugal het volgende slachtoffer wordt van de schuldencrisis. Volgens hem gaat het met de overheidsfinanciën in dat land de goede kant op.

PVV-Europarlementariër Barry Madlener meent daarentegen dat ''de eurozone op instorten staat''. Hij pleitte in het debat voor herinvoering van de nationale munten.