DEN HAAG - De werkomstandigheden zijn in veel slachterijen nog onvoldoende veilig. Vooral het onbeschermd werken met machines en messen levert gevaar op voor de werknemers. Deze waarschuwing heeft de Arbeidsinspectie dinsdag naar buiten gebracht.

Bij meer dan de helft (54 procent) van ruim 250 gecontroleerde slachthuizen en andere vleesverwerkende bedrijven vorig en dit jaar bleek iets mis met de werkomstandigheden.

Dat is minder erg dan in voorgaande jaren, maar niet veilig genoeg volgens de Arbeidsinspectie. In 2005 stuitte de inspectiedienst nog bij 61 procent op misstanden en in 2003 bij ongeveer 75 procent.

Inspectiedienst

Volgens de inspectiedienst heeft de branche wel serieus werk gemaakt van betere arbeidsomstandigheden, maar worden afspraken in de praktijk niet altijd nageleefd.

De Arbeidsinspectie stelt dat het gedrag op de werkvloer veiliger moet. Werknemers staan bijvoorbeeld te dicht op elkaar of ze gebruiken geen handschoenen, steekschorten en armbescherming. Ook ontbreken vaak beschermkappen op snij- en zaagmachines.

Werkvloer

De Arbeidsinspectie blijft de sector controleren. Ook wordt onderzocht waarom afspraken op de werkvloer vaak niet worden nageleefd.

Zo wil de inspectiedienst weten of het te maken heeft met een gebrek aan toezicht of dat ondernemers niet altijd doordrongen zijn van het belang van goede werkomstandigheden.