DELFT - Als een werknemer vaak ziek is of zorgverlof opneemt, moet hij daar atv-dagen voor inleveren ter compensatie. Dat stelt voorzitter L. Hermans van MKB-Nederland vrijdag. Volgens hem werken Nederlanders te weinig uren. Dat zou vooral komen doordat er te veel verlofregelingen bestaan.

"Het draait allemaal om tijd en productieve uren. In vergelijking met het buitenland werken wij gemiddeld minimaal 200 uur per jaar minder. Ook al ligt onze productiviteit per uur nog zo hoog, met een dergelijke achterstand haalt het bedrijfsleven nooit deze concurrentieachterstand in", aldus Hermans.

MKB-Nederland wil de discussie over de hoeveelheid verlofregelingen en atv-dagen inbrengen in de onderhandelingen met kabinet en werknemerorganisaties over een levensloop- en vroegpensioenregeling. "Het zwangerschapsverlof moeten we buiten de discussie houden. De rest van al die vrije dagen moeten we op een hoop gooien en daar één goede regeling van maken", stelt Hermans. "Een soort uitruilreservoir aan verlofrechten."