BRUSSEL - De EU zal Ierland nog geen financiële steun verlenen, maar stuurt wel snel een missie naar Dublin om de problemen van het land beter in kaart te brengen. De ministers van de zestien landen die de euro hanteren hebben dat dinsdag afgesproken.

De missie bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft dat na het beraad in Brussel gezegd. De missie kan volgens hem uitmonden in een beroep van Ierland op het noodfonds van 750 miljard euro, dat de EU en het IMF hebben ingesteld om de euro stabiel te houden.

Of Ierland om een lening uit dat fonds vraagt, moet het echter uiteindelijk zelf beslissen.

Geen behoefte

Tot dusver zegt de Ierse regering nog geen behoefte te hebben aan hulp. Premier Brian Cowen heeft dat dinsdag nog eens onderstreepte in het Iers parlement.

Ierland zegt over voldoende reserves te beschikken tot midden volgend jaar om zijn eigen boontjes te doppen.

De Jager wees erop dat aan leningen uit het noodfonds strenge voorwaarde verbonden zijn. ''Je wordt als het ware onder curatele geplaatst.''

Banken

Ierland is in de problemen geraakt doordat het gedwongen was een aantal van zijn banken te redden.

Het Ierse begrotingstekort is daardoor opgelopen naar ruim 30 procent van het bruto binnenlands product, terwijl de EU-limiet 3 procent bedraagt.

EU-missie

De EU-missie gaat vooral kijken naar de problemen in de Ierse bankensector. Verder gaat ze haar licht op steken over de maatregelen die Ierland neemt om zijn begroting weer op orde te krijgen.

Volgens De Jager zijn hij en zijn collega's goed te spreken over de bezuinigingen die de Ieren tot dusver al in gang hebben gezet.

De EU-missie naar Ierland mag dan ook zeker niet als een strafexpeditie worden beschouwd. ''Ierland wilde deze missie ook.''

Portugal

De Jager en zijn collega's hebben zich dinsdag ook gebogen over de situatie in Portugal. Dat land heeft door zijn enorme begrotingstekort net als Ierland grote moeite om geld te lenen op de kapitaalmarkt.

Volgens De jager moet Portugal maatregelen nemen voor de langere termijn om zijn economie te hervormen. Zo moet het ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt beter functioneert.