AMSTERDAM - De daling van het aantal WAO'ers versnelt zich. Aan het einde van het derde kwartaal werden er 790.400 WAO-uitkeringen verstrekt, een daling van 5900 vergeleken met het einde van het tweede kwartaal. Dat heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) woensdag laten weten.

Eind september verstrekte het UWV 10.000 minder WAO-uitkeringen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat het derde kwartaal een grotere daling kende dan de drie kwartalen daarvoor.

Het aantal uitkeringen verminderde door een kleinere instroom in de WAO. In de eerste negen maanden nam de instroom met 27 procent af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De reden is dat werknemers zich minder lang ziek meldden als gevolg van de invoering van de Wet verbetering Poortwachter, aldus het UWV. In deze wet staat wat werkgevers en werknemers bij ziekte moeten doen.

Werknemers meldden zich ook sneller beter, omdat zij banger zijn om door de economische recessie hun baan te verliezen. Volgens het UWV worden ook steeds minder WAO'ers volledig afgekeurd.

Door de recessie neemt het aantal WW'ers sterk toe. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen steeg in de eerste negen maanden met 33 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Eind september 2003 werden 258.100 uitkeringen verstrekt.

Het UWV is ook opdrachtgever van bedrijven die arbeidsongeschikten en werklozen weer aan het werk moeten helpen. Van de mensen die tussen 1 januari 2001 en 1 april 2002 zijn geholpen, hebben inmiddels 25.400 werk gevonden. Dat is 39 procent van de arbeidsongeschikten en werklozen voor wie het UWV in die periode een reïntegratietraject inkocht.

Het UWV voert zijn taken steeds efficiënter uit. Het instituut moet zijn kosten in 2005 met ongeveer 225 miljoen hebben teruggebracht vergeleken met 2001. Het UWV verwacht dat eind dit jaar bijna de helft daarvan al is bereikt.