Dinsdag 4 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

'Lage rentestand heeft nadelen'

AMSTERDAM - De huidige lage rentestand kan verkeerde prikkels geven en tot nieuwe financiële onevenwichtigheden leiden, omdat banken meer risico's nemen. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een woensdag gepubliceerd rapport.
Door ANP

Door de lage rente leveren spaartegoeden en vastrentende beleggingen minder op. Als de rendementen achterblijven bij de eerder verwachte opbrengsten kunnen tekorten ontstaan, bijvoorbeeld bij de opbouw van een pensioenvoorziening of het spaardeel van een hypotheek.

Ook in de financiële sector kan de lage rente nadelig uitpakken. Een lage rentestand maakt lenen goedkoper en sparen onaantrekkelijker en dat stimuleert het nemen van meer financiële risico's, aldus DNB.

Zeepbellen

Vooral op risicovolle markten zijn hoge rendementen te behalen, maar daardoor wordt de kans op zeepbellen groter. Zo kan een voedingsbodem voor nieuwe onevenwichtigheden in de markt worden gecreëerd. Een soortgelijke situatie leidde eerder al tot de huidige crisis, stelt de centrale bank.

Daarnaast dreigt het gevaar dat banken geneigd zullen zijn meer risicovolle kredieten te verstrekken om een hoger rendement te behalen. Dat kan leiden tot een verslechtering van de kredietportefeuilles, waarschuwt DNB.

Huishoudboekjes

Er zitten ook de nodige voordelen aan de huidige lage rentestand, aldus DNB. De lage rente is positief voor de huishoudboekjes van gezinnen, het bedrijfsleven en de overheid omdat ze minder kwijt zijn aan rentebetalingen.

DNB denkt dat de situatie weer zal normaliseren, als het ruime liquiditeitsbeleid in de eurozone verder wordt ingeperkt. Het is volgens de centrale bank echter niet uit te sluiten dat de rente op de kapitaalmarkt nog geruime tijd laag blijft.


Lees meer over:

de nederlandsche bank

Aanbevolen artikelen