AMERSFOORT - Aannemers berekenen het btw-voordeel op renovaties en verbouwingen niet altijd door aan de klant.

Die beschuldiging uit de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van signalen van de achterban. ''Als de klant niet gaat piepen, wordt het btw-voordeel vaak niet doorgegeven'', stelde Hans André de la Porte dinsdag namens de VEH.

Vanaf 1 oktober geldt voor negen maanden een lager btw-percentage op arbeid bij bouw- en onderhoud, om de sector uit het slop te trekken.

De VEH is eind oktober begonnen om vragen en vooral klachten te registreren omdat de problematiek serieuze vormen ging aannemen.

Klachten

''We houden de klachten nu bij. Als blijkt dat aannemers op grote schaal de hand lichten met de regels, stappen we naar Den Haag en de brancheorganisaties.''

Volgens André de la Porte komt het voor dat aannemers zeggen dat het btw-voordeel niet geldt als de werkzaamheden voor 1 oktober zijn begonnen.

''Mensen moeten altijd naar een gespecificeerde rekening vragen met daarop het arbeidsloon apart vermeld en de daarover berekende btw.''

Kappers

Volgens André de la Porte hebben consumenten de ervaringen met de btw-verlaging in de kappersbranche nog scherp op het netvlies.

''Toen het btw-tarief voor kappers omlaagging, kwam de branche toevallig op datzelfde moment met een tariefsverhoging. Op voorhand was er dus al scepsis over deze maatregel.''

Misbruik

De VEH weet zeker dat er misbruik wordt gemaakt van de btw-regeling voor bouw en onderhoud. ''Net als dat bij dubbel glas is gebeurd. Daar werd door de brancheorganisatie naar de leden gecommuniceerd dat ze niet verplicht waren het voordeel door te geven.''

Er staat ook geen sanctie op als aannemers het btw-voordeel niet doorberekenen. ''En het is moeilijk aan te tonen. Het is natuurlijk voor een aannemer makkelijk om er even twee uurtjes bij te schrijven.''

Mentaliteitszaak

De Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra zegt bij monde van vicevoorzitter Gijs Buis dat het voordeel moet worden doorberekend. ''Dat is een mentaliteitszaak.''

Maar omdat offertes vaak niet uitgesplitst zijn naar arbeid en materiaal, en daar nu ook nog een onderscheid gemaakt moet worden naar twee btw-tarieven, kan er makkelijk ''worden geschoven''.

Verlengen

Buis is niet blij met de signalen. ''We zijn druk in de weer om de regeling verlengd te krijgen omdat de looptijd gezien de procedures in de sector, zoals het aanvragen van vergunningen, te kort is.''

Volgens hem zijn aannemers die 'fratsen' uithalen, dom bezig. ''Ze prijzen zichzelf uit de markt.'' Wat volgens Buis ook een rol kan spelen is dat de regeling ingewikkeld in elkaar zit.

''Het zou kunnen dat sommigen het niet goed begrijpen. Dat is de schuld van Financiën omdat het zo'n complexe regeling is.''

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën stelt dat het ministerie achter de regeling blijft staan zoals die is. ''We hebben van tevoren met de branche afgesproken dat ze zich zou inzetten voor het doorgeven van het voordeel.'' Bouwend Nederland heeft dat ook gedaan. ''Een bouwer die het voordeel niet doorsluist, snijdt zichzelf in de vingers.''