AMSTERDAM - Oud-minister Wouter Bos van Financiën is bang dat maatregelen om een nieuwe financiële crisis te voorkomen te laat worden genomen.

De economie is nu weer herstellende na de crisis en de voormalig PvdA-leider ziet het gevoel van urgentie minder worden.

Ook neemt het verzet tegen de overheid en nieuwe regelgeving in de financiële sector volgens hem weer toe.

Dat blijkt uit een interview met Bos in de Volkskrant zaterdag. ''Waar ik bang voor ben is dat we de goede ideeën om de volgende crisis te voorkomen niet op tijd implementeren. Je ziet dat de sence of urgency minder wordt. En de tegenkrachten contra overheid en regelgever groter'', aldus de oud-minister.

Tendensen

''Her en der in de financiële sector zie je tendensen die doen herinneren aan vroeger. In de VS en Engeland zie je de bonussen weer terugkomen. Dat is dus wel business as usual.Ook sommige risicovolle producten komen terug: derivaten en gestructureerde leningen.

Wel allemaal beter ingebed in verslaggeving en transparantieverklaringen. Maar het blijft uitkijken. Ook dezelfde argumenten komen terug. Bijvoorbeeld dat je nieuwe regelgeving niet moet willen, omdat dat de innovatiekracht van de financiële sector dempt. Dat is hèt klassieke argument waarmee heel veel rotzooi is toegelaten'', aldus Bos.

Investeerder

Verder haalde de PvdA'er de theorie aan dat de mens verschillende zielen heeft en de werknemer en de burger 'in ons' het verliezen van de consument en de investeerder. De consument wil alles goedkoper en de belegger wil meer rendement. Op de lange termijn kan dit met opvoeding en onderwijs worden bijgestuurd. ''Maar goed: heb je nog dertig jaar?'', stelde hij.

''Toppers in de financiële sector moeten het goede voorbeeld geven. Dat geldt ook voor mij.''

Accountantsorganisatie

De oud-minister werkt nu bij accoutantsorganisatie KPMG. Daar verdient hij meer dan de zogenoemde Balkenende-norm, maar zegt daarover dat hij niet in de publieke sector werkt, waar die norm geldt. ''Maar goed ik betaal graag meer belasting, een goed PvdA-standpunt.''

Bos heeft nog bij Financiën gecheckt of hij informatie heeft, waarvoor geheimhouding is vereist. Maar dat is niet het geval. ''Je moet niet overschatten hoeveel ik weet.'' Hij wees erop dat ambtenaren vertrouwelijke details kennen, maar dat een minister niet zelf diep hoeft door te dringen op het niveau van een bankbalans.