AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam wil de komende jaren veel meer mensen met een uitkering aan het werk helpen dan nu gebeurt. In 2014 moeten het er 4200 zijn.

Dat is drie keer zo veel als de doelstelling voor dit jaar. Wethouder Andrée van Es (werk, inkomen en participatie) presenteerde donderdag haar plannen hiervoor aan de gemeenteraad.

Tot nu toe volgden veel personen een re-integratietraject dat niet leidde tot werk maar tot maatschappelijke participatie. Zij konden op kosten van de gemeente bijvoorbeeld samen sporten of een computercursus volgen, ook als die hen niet hielp bij het vinden van een baan.

''Vanaf nu zet de gemeente 100 procent in op de uitstroom van mensen vanuit de uitkering naar werk’’, aldus Van Es.

Tekorten

Reden voor deze ommezwaai zijn de tekorten op het budget voor re-integratiemiddelen. De gemeente Amsterdam moet de komende jaren flink bezuinigen door de economische crisis. Daar komen nog eens bezuinigingen vanuit het Rijk bij. Als meer mensen met een uitkering werk vinden, is de gemeente goedkoper af.

Het nieuwe beleid houdt ook in dat Amsterdam strenger wordt ten opzichte van uitkeringsgerechtigden. De controles worden scherper. Wie niet zijn best doet om werk te vinden, verliest zijn uitkering of wordt gekort.

Uitkering

In Amsterdam hebben momenteel 47.000 personen een uitkering. Tienduizend van hen ontvingen geld voor een re-integratietraject dat niet leidde tot werk, maar krijgen dat nu niet meer.