DEN HAAG - Het pensioenfonds van havensleepdienst Smit gaat 13,2 procent korten op de pensioenen. De deelnemersraad van het fonds vreest echter dat deze ferme maatregel niet genoeg is om de financiën op termijn op orde te krijgen.

Het fonds van Smit vergrijst sterk. Begin dit jaar telde het duizend gepensioneerden en ongeveer evenveel (ex-)deelnemers.

Maar doordat het havenbedrijf onlangs werd overgenomen door Boskalis, komen er geen nieuwe werknemers meer bij die geld in het laatje brengen, veronderstelt de voorzitter van de deelnemersraad. Hier zou bij de berekening van de dekkingsgraad niet genoeg rekening mee gehouden zijn.

Dubbele pettenbeleid

Lange tijd was de voorzitter van het fonds ook de directeur van de het havensleepbedrijf. De deelnemersraad is zeer kritisch over dit 'dubbele-pettenbeleid' en onderzoekt nu of het bedrijf beslissingen heeft genomen die ten koste gegaan zijn van het pensioenfonds.

Zo besloot Smit een paar jaar geleden medewerkers over te hevelen naar een ander pensioenfonds. Dit was goedkoper voor de werkgever, maar maakte de achterban van het eigen pensioenfonds nog onevenwichtiger.

Ook heeft het bedrijf eind vorige eeuw 25 miljoen gulden opgenomen uit het fonds om een reorganisatie te bekostigen. Het bedrijf was volgens de deelnemersraad verplicht om het geld weer terug te storten, maar is hier na een paar betalingen mee gestopt.