DEN HAAG - Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Hoger Onderwijs) gaat 19.000 euro terugvorderen bij de TU Delft omdat de universiteit haar bestuursvoorzitter te veel salaris heeft betaald. Dat heeft hij woensdag geschreven in antwoord op Kamervragen van SP'er Jasper van Dijk.

Van Dijk had de bewindsman gevraagd of hij het normaal vindt dat de voorzitter 200.000 euro verdient, exclusief pensioenbijdrage.

Zijlstra antwoordt dat hij, gezien eerdere afspraken, verrast is. ''De totale bezoldiging overschrijdt het normbedrag'', schrijft de VVD-staatssecretaris.

''Ik ben niet overtuigd van nut en noodzaak van de salarisverhoging die in 2009 is doorgevoerd'', vervolgt hij. ''Deze verhoging is juist in deze tijd maatschappelijk niet goed uit te leggen.''

Spoeddebat

De bewindsman van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) komt met zijn brief op een zeer actueel moment. Juist woensdagmiddag heeft de Tweede Kamer een spoeddebat over salarissen van bestuurders in het hoger onderwijs (14.00 uur).

Van Dijk gaat in die vergadering de actie van Zijlstra toejuichen. Hij wil wel dat de staatssecretaris gaat regelen dat het geld bij het bestuur van de universiteit wordt weggehaald en niet ten koste gaat van het onderwijs.

Verder wil hij dat ook het loon van andere onderwijsbestuurders (bijvoorbeeld bij Hogeschool InHolland) wordt gekort en dat er zo snel mogelijk een wet komt waarin een wettelijk salarismaximum wordt geregeld.