DEN HAAG - Verzekeraars zijn bereid om mensen die als zelfstandige zonder personeel beginnen, langer de tijd te geven een zogenoemde vangnetverzekering voor arbeidsongeschiktheid af te sluiten.

Zij hebben daarvoor nu maar drie maanden de tijd, maar verzekeraars breiden dat uit naar vijftien maanden, zo blijkt uit een inventarisatie die het Verbond van Verzekeraars onder zijn leden heeft gehouden.

Een vangnetverzekering is een speciale verzekering voor startende zzp'ers die vanwege hun gezondheid geen gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten.

De Sociaal-Economische Raad (SER) had verzekeraars gevraagd zzp'ers een langere bedenktijd te geven. Verzekeraars hebben het verbond laten weten dat zij de termijn vanaf 1 november met twaalf maanden verlengen tot vijftien maanden.

De verzekering wordt eenmalig opengesteld voor bestaande zzp'ers die nog geen verzekering hebben afgesloten, aldus het verbond.