AMSTERDAM - Ziekenfondsverzekerden zijn niet erg trouw als het om hun verzekeraar gaat. Ruim anderhalf miljoen verzekerden overwegen bij de juiste (prijs)prikkel over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat blijkt uit een rondvraag onder 1300 mensen door TNS NIPO.

Deze groep van anderhalf miljoen mensen vertegenwoordigen een premievolume van 1,5 miljard euro. Ze komen volgens het onderzoek in beweging bij premie- en stelselwijzigingen.

Ongeveer een kwart van de verzekerden is niet loyaal aan zijn verzekeringsmaatschappij. Van deze groep is 60 procent zeer geïnteresseerd in een overstap als ze een lagere premie of een betere dekking krijgen.

Tussen de zorgverzekeraars bestaan grote verschillen in klantloyaliteit. Bij de zorgverzekeraar met de grootste groep potentiële overstappers zegt bijna de helft van alle verzekerden te willen switchen. Er is ook een zorgverzekeraar waarvan 'slechts' 10 procent van de cliënten overweegt vertrekken.

Opvallend is dat niet de premiehoogte, maar de kwaliteit van de dienstverlening de mate van loyaliteit bepaalt.