AMSTERDAM - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat beursgenoteerde bedrijven bij het opstellen van hun jaarverslagen op een aantal punten verbeteringen aanbrengen om beleggers meer duidelijkheid te verschaffen.

De financiële verslaggeving bevat wel steeds vaker de vereiste toelichtingen, constateert de beurswaakhond in een dinsdag gepubliceerd tussentijds rapport.

Volgens de AFM moeten bedrijven meer duidelijkheid geven bij de toelichting op bijzondere waardeverminderingen, de zogenoemde impairments, om te voldoen aan de nieuwe boekhoudregels IFRS.

Investeerders kunnen dan beter beoordelen of de waarde van bepaalde bezittingen in de boekhouding een betrouwbaar beeld geeft van de werkelijke waarde.

Overnames

Ook blijft volgens de toezichthouder regelmatig onduidelijk wat de effecten zijn van fusies en overnames op de financiële positie en resultaten van een bedrijf.

Daarnaast ontbreekt regelmatig de beschrijving van factoren die hebben geleid tot betaling van goodwill, de meerwaarde van een onderneming. De toelichtingen op winstbelastingen behoeven eveneens verbetering.

De AFM verwacht dat ondernemingen de verbeterpunten zullen doorvoeren in hun financiële verslaggeving over 2010.