AMSTERDAM - Pensioenfondsen met financiële problemen worden voorlopig niet verplicht om hun premie te verhogen. Dat is maandag de uitkomst van een overleg tussen De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Minister Henk Kamp van SZW vindt een premiestijging 'ongewenst'. "Verdere premiestijgingen zijn schadelijk voor het economisch herstel, de werkgelegenheid en de concurrentiepositie van de Nederlandse economie", aldus Kamp in een toelichting.

Sommige fondsen zouden te maken kunnen krijgen met premiestijgingen van 20 tot 30 procent. "Het is niet reëel om te verwachten dat dit nog voor 1 januari is af te spreken", zegt een DNB-woordvoerder. "We willen als toezichthouder niet blind zijn voor het maatschappelijke krachtenveld waarin de fondsen opereren."

Dwang

Probleemfondsen moeten het komende jaar aantonen hoe zij hun financiën op orde krijgen, anders worden ze per 1 januari 2012 alsnog gedwongen tot het nemen van maatregelen. De fondsen moeten dan kiezen uit één of meerdere opties: niet indexeren, het nemen van kortingsmaatregelen en het verhogen van de premies.

DNB hoopt echter dat het niet zover komt en wil dat nieuwe pensioenbestuurders en sociale partners bij het maken van nieuwe pensioenafspraken rekening houden met de nieuwe werkelijkheid. "Wees met elkaar helder met wat je kan verwachten bij pensioen", aldus de woordvoerder.

Rente

De pensioenkosten zijn het afgelopen jaar door de gedaalde rente en de stijgende levensverwachting sterk gestegen. DNB houdt daardoor vast aan het principe dat de premies kostendekkend moeten zijn, maar is uiteindelijke toch gezwicht voor de eis van Kamp dat de fondsen meer tijd moeten krijgen om te werken aan een structurele oplossing.

Afgelopen zomer bleek dat 14 pensioenfondsen die samen 150.000 werknemers vertegenwooordigen, niet voldeden aan de wettelijk vereiste dekkingsgraad van 105 procent. Bij een aantal fondsen zou zelfs het 'afstempelen' van de pensioenen, oftewel lagere pensioenuitkeringen, dreigen.

Afstempelen lijkt voorlopig van de baan, maar alle Nederlande pensioenfondsen krijgen te maken met veel strengere eisen van DNB. Hoe en waarom een pensioenpremie wordt vastgesteld of aangepast moet voortaan veel nauwkeuriger worden omschreven.

SP

De SP ziet de bui echter al hangen. In een reactie op Kamps besluit spreekt SP-fractievoorzitter Roemer van 'pensioenroof'. "We hebben regels en die houden ook in dat werkgevers in slechte tijden bijdragen aan het herstel van pensioenfondsen", aldus de socialist.

Volgens hem gaan de dekkingsgraden van de pensioenfondsen nu verder omlaag. "En dat betekent dat het korten van de pensioenen dichterbij komt."

VVD

Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé van de VVD kan zich in het oordeel van de minister vinden: ''Je moet geen draconische maatregelen nemen als er nog pensioenakkoorden zitten aan te komen. Dit is dus prima. Er zit nog zoveel aan te komen. Daar moet je niet op vooruit lopen."

Roos Vermeij, Tweede Kamerlid voor de PvdA, zet haar vraagtekens bij de uitkomst van het overleg: ''We moeten geen enorme onrust krijgen in pensioenland. Je moet dan ook geen onnodige brokken maken."

"Ik kan mij deze uitzondering op de regels wel indenken, maar het roept wel heel veel vragen op. Nu wordt er wel een uitzondering gemaakt, maar in augustus kon dit nog niet."