AMSTERDAM - Door toenemende werkdruk, steeds slechtere arbeidsvoorwaarden en slechtere dienstverlening graven de arbodiensten hun eigen graf.

Om te overleven moeten de diensten hun positie ten opzichte van werkgevers en werknemers grondig heroverwegen, stelt Abvakabo FNV maandag.

Arbo Unie, een van de grootste arbodiensten in Nederland, wijst erop dat de afspraken die bedrijven met de arbodienst maken allemaal met instemming van de werknemersvertegenwoordiging tot stand zijn gekomen.

"Zo staat dat ook in de wet", laat een woordvoerder weten. "De vakbeweging heeft naar onze mening dominante invloed op de totstandkoming van deze afspraken."

Commerciëler

Sinds 2007 hoeven bedrijven van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) voor veel zaken geen arbodienst meer in te schakelen. Ze mogen die zaken zelf regelen. "Daardoor werd de markt in een keer een stuk commerciëler", stelt FNV-bestuurder Sander Wesdorp. "Voorheen wisten ze dat bedrijven hen toch wel nodig hadden."

Door de toegenomen concurrentie zou veel zijn bezuinigd op ondersteunend personeel. Administratief werk wordt volgens de bond doorgeschoven naar de bedrijfsartsen. Hun werkdruk zou 'onacceptabel' hoog zijn geworden.

Herstelmeldingen

De bond stelt dat de bedrijfsarts niet meer toekomt aan het begeleiden van patiënten. "De nadruk ligt nu op het zo snel mogelijk verwerken van ziek- en herstelmeldingen." De druk op artsen om mensen snel beter te melden zou groot zijn omdat de arts wordt betaald door de werkgever van de patiënt.

Daarom pleit de bond opnieuw voor een 'werknemersarts'. Die moet onafhankelijk van de opdrachtgever opereren. In het voorjaar werd een soortgelijk voorstel gedaan. De werknemersarts zou moeten worden betaald door een deel van het loon van het personeel in te houden. Het plan werd door de arbodiensten met wisselend enthousiasme ontvangen, maar is nog niet doorgevoerd.

Binnenkort beginnen de onderhandelingen over een nieuwe cao bij een aantal grote arbodiensten.