DEN HAAG - De vakbonden hebben een achterban van 1,87 miljoen leden. Dat zijn er 17.000 minder dan in 2009. De laatste vijftien jaar is het aantal vakbondsleden vrijwel stabiel, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Maar omdat er steeds meer mensen aan het werk zijn, is de organisatiegraad gedaald, zo meldt het CBS.

De achterban van de vakbonden is de afgelopen jaren vergrijsd. In 1973 telden de bonden 282.000 jonge leden (onder de 25), goed voor een aandeel van 17 procent.

Jongeren

In 2010 is dit gedaald naar bijna 4 procent en zijn er nog maar 71.000 jongeren onder de vakbondsleden.

De afname onder jongeren komt voor een belangrijk deel doordat deze bevolkingsgroep nu kleiner is en later de arbeidsmarkt betreedt, aldus het CBS.

Het aantal AOW-gerechtigde vakbondsleden stijgt echter. Steeds meer 65-plussers blijven na hun werkzame leven lid van een vakbond. In 1973 was hun aandeel 8 procent; in 2010 is dit toegenomen tot 13,5 procent.