ROTTERDAM - De overheid kan de subsidies op groene energie schrappen, vindt Enecodirecteur Jeroen de Haas.

Maar dat kan alleen als de subsidiekraan voor de energiemarkt helemaal dichtgaat en er dus ook een einde komt aan de steun voor kolencentrales.

Een woordvoerder van Eneco bevestigde maandag berichtgeving hierover in de Volkskrant.

De Haas pleit voor een gelijk speelveld voor aanbieders van fossiele brandstoffen en duurzame energie. Hij vindt dat de overheid een goed werkende CO2-markt moet opzetten.

Forser prijskaartje

Via het systeem van schaarse emissierechten moet aan de uitstoot van broeikasgas automatisch een forser prijskaartje komen te hangen.

''We moeten ophouden met het uitdelen van gratis uitstootrechten, zoals dat nu nog gebeurt. Het toekennen van gratis rechten staat gelijk aan subsidie'', aldus de Enecotopman.

WNF

De Haas deed de uitspraak in het licht van een nieuwe samenwerking van Eneco met het Wereld Natuur Fonds (WNF). De partijen bundelen de krachten om mensen te stimuleren zuinig met energie om te gaan.

''Eneco is zich ervan bewust dat klanten op elk moment van de dag energie willen gebruiken'', zei De Haas.

''En dat tegen aanvaardbare kosten. Dat is in onze visie alleen mogelijk als we vol inzetten op het gebruik van duurzame energie, zoals elektriciteit uit windturbines, zonnepanelen en biomassa-installaties, maar ook door het vergroenen van het gasgebruik.''