AMSTERDAM - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moet betrokken blijven bij het noodfonds voor eurolanden. Dat zei Age Bakker, de Nederlandse IMF-bewindvoerder zondag in televisieprogramma Buitenhof.

De Europese landen werken aan het optuigen van een permanent noodfonds voor eurolanden die in de financiële problemen komen.

Daarbij is onder meer gesproken over automatische sancties, die eurolanden die de begrotingsnormen overschrijden krijgen opgelegd. Dit plan is echter verwaterd. Het lijkt erop dat er semi-automatische sancties komen, met daarbij een rol voor de Europese ministers van Financiën.

Bad cop

Bakker toonde zich positief over de plannen voor het noodfonds, maar wees wel op deze afzwakking. ''Men is nog niet bereid geweest automatische sancties op te leggen. Laten we er maar een 'bad cop' bij houden. Het IMF is een bad cop'', zei hij.

Een ander onderdeel van de plannen is dat de eigenaren van staatsobligaties een verlies moeten nemen als een land met noodleningen geholpen moet worden. De president van de Europese Centrale Bank (ECB) Jean-Claude Trichet zei dit weekend dat deze stap risicovol is. Er zou onrust kunnen ontstaan op de financiële markten.

Verliezen

Bakker toonde begrip hiervoor, maar liet blijken dat hij verwacht dat het wel mee zal vallen. ''Ik begrijp waarom hij zorgen heeft. Maar dit gaat pas in 2013 van start.'' Hij wees er ook op dat er meer landen zijn waar automatische verliezen voor obligatiehouders zitten ingebakken en noemde Mexico als voorbeeld.

Daarbij is het in de geschiedenis heel vaak voorgekomen dat kredietverstrekkers verliezen moeten accepteren als de overheidsfinanciën uit het lood raken. Veel economen houden er rekening mee dat dit uiteindelijk ook in het geval van Griekenland zal gebeuren.

De Griekse overheid kreeg dit voorjaar een pakket noodleningen van de eurolanden en het IMF. Dit was de aanleiding voor de Europese schuldencrisis.

Delen

Bakker hield zijn kaarten tegen de borst wat betreft de toekomst van de Nederlandse IMF-zetel na 2012. Hij zei dat het belangrijk is dat Nederland goed vertegenwoordigd is, maar dat Nederland eventueel ook een zetel zou kunnen delen met een ander land.